UBND phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 163 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 717
Email: phuoctrung@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này