UBND phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 95 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyễn, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 739 - 3823 017
Email: phuocnguyen@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này