UBND phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Quốc lộ 51, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 314 - 3895 001

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này