UBND phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tâm, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3737 833
Email: longtam@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này