UBND phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Ấp 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3898 433 - 3897 103
Fax: (0254) 3898 652
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này