UBND Phường 5, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 526 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3836 134
Fax: (0254) 3832 114
Email: phuong5@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này