UBND Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 219/28 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3613 037
Fax: (0254) 3613 038
Email: phuong10@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này