Trường tiểu học Văn Lang

Địa chỉ: ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3891 490

Nhận xét