Trường tiểu học Trưng Vương

Địa chỉ: thôn Phước Long, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3941 357

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này