Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Quốc lộ 51, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3891 197

Nhận xét