Trường tiểu học Phạm Ngũ Lão

Địa chỉ: Khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 925
Website: edu.viettel.vn/thphamngulao

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này