Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 725

Nhận xét