Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: Khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 480

Nhận xét