Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3842 313
Website: edu.viettel.vn/thnguyenthiminhkhai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này