Trường tiểu học Nguyễn Thị Định

Địa chỉ: Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 825
Website: edu.viettel.vn/thnguyenthidinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này