Trường tiểu học Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 820

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này