Trường tiểu học Nguyễn Du

Địa chỉ: Khu phố Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 322

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này