Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Địa chỉ: Khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 513
Website: edu.viettel.vn/thnguyenbinhkhiem

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này