Trường tiểu học Lương Thế Vinh

Địa chỉ: Khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 508
Website: edu.viettel.vn/thluongthevinh

Nhận xét