Trường tiểu học Long Điền

Địa chỉ: 3 Trần Văn Quan, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3790 888

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này