Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm

Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 727

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này