Trường tiểu học Lê Lợi

Địa chỉ: Khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 2474 108
Website: edu.viettel.vn/thleloi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này