Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Địa chỉ: ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 319

Nhận xét