Trường tiểu học Hắc Dịch

Địa chỉ: Khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 338

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này