Trường tiểu học Chu Văn An

Địa chỉ: khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 866

Nhận xét