Trường tiểu học Châu Pha B

Địa chỉ: ấp Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 787

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này