Trường tiểu học Châu Pha A

Địa chỉ: ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 374
Website: edu.viettel.vn/thchauphaa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này