Trường tiểu học Cao Văn Ngọc

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, huyện Côn Đảo

Nhận xét