Trường THPT Võ Thị Sáu

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3866 263
Facebook: fb/thptvothisau

Nhận xét