Trường THPT Ngô Quyền

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3882 131
Website: edu.viettel.vn/thptngoquyen

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này