Trường THCS Thắng Nhì

Địa chỉ: 519 Trần Phú, phường Thắng Nhì, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 363
Website: edu.viettel.vn/thcsthangnhi

Nhận xét