Trường THCS Phước Hải

Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3886 031
Website: edu.viettel.vn/thcsphuochai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này