Trường THCS Nguyễn Trãi

Địa chỉ: ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3671 807
Website: edu.viettel.vn/thcsnguyentrai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này