Trường THCS Nguyễn Thị Định

Địa chỉ: ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 2474 402
Email: c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn
Website: edu.viettel.vn/thcsnguyenthidinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này