Trường THCS Nguyễn An Ninh

Địa chỉ: 1 Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3833 477
Website: edu.viettel.vn/thcsnguyenanninh

Nhận xét