Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: Khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3663 606
Email: c2nguyencongtru.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn
Website: edu.viettel.vn/thcsnguyencongtru

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này