Trường THCS Kim Long

Địa chỉ: thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3885 175 - 3884 503
Email: c2kimlongcd@gmail.com
Website: bariavungtau.edu.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này