Trường THCS Bình Châu

Địa chỉ: ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3507 299 - 3870 280
Email: vtu-xuyenmoc-thcsbinhchau@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/thcsbinhchau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này