Trường THCS Bàu Lâm

Địa chỉ: Ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3799 161 - 3879 015
Email: vtu-xuyenmoc-thcsbaulam@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/thcsbaulam

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này