Trường mầm non Trúc Xanh

Địa chỉ: thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3981 000 - 3880 229
Website: edu.viettel.vn/mntrucxanh

Nhận xét