Trường mầm non Sao Việt

Địa chỉ: 10 Tôn Đức Thắng, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3857 474
Email: vtu-tpvungtau-mnsaoviet@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/mnsaoviet

Trường mầm non Sao Việt hiện nay có hai điểm trường từ việc sát nhập Trường mầm non Thắng Nhì với Trường mầm non Sao Việt vào năm 2018. Trường có tổng diện tích đất của hai cơ sở là 2.864 m2 với 19 phòng học. Trong đó, diện tích xây dựng công trình 1.412 m2 còn lại là sân vườn và đường nội bộ.

Các cơ sở:

1. 10 Tôn Đức Thắng, Phường 9, Tp Vũng Tàu
2. D25 Lê Văn Lộc, phường Thắng Nhì, Tp Vũng Tàu

Nhận xét