Trường mầm non Sao Mai

Địa chỉ: 9 Bà Triệu, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3554 535
Email: mamnonsaomai_2012@yahoo.com.vn
Website: edu.viettel.vn/mnsaomai

Trường mầm non Sao Mai hiện tại gồm có hai điểm trường hình thành từ việc sát nhập Trường mầm non Sao Mai và Trường mầm non Sơn Ca vào năm 2019.

Các cơ sở:

1. Điểm trường 1: 9 Bà Triệu, Phường 4, Tp Vũng Tàu (3554 535)
2. Điểm trường 2: 35 Cô Giang, Phường 4, Tp Vũng Tàu (3858 073)

Nhận xét