Trường mầm non Rạng Đông

Địa chỉ: ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3885 186 - 3704 684
Website: edu.viettel.vn/mnrangdong

Nhận xét