Trường mầm non Phường 8

Địa chỉ: 139 Chu Mạnh Chinh, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3583 684 - 3858 605
Email: truongmgphuong8vt@gmail.com
Website: edu.viettel.vn/mnphuong8

Trường mầm non Phường 8 đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 với cơ sở khang trang, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ, hiện đại và đội ngũ giáo viên có nghiệp vụ, kinh nghiệm giảng dạy, tinh thần trách nhiệm, yêu trẻ.

Nhận xét