Trường mầm non Phước Thạnh

Địa chỉ: Quốc lộ 55, khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 474 - 3688 839
Website: edu.viettel.vn/mnphuocthanh

Nhận xét