Trường mầm non Hoa Phượng

Địa chỉ: 79A Lưu Hữu Phước, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3554 136
Email: mamnonhoaphuong@gmail.com
Website: edu.viettel.vn/mnhoaphuong

Trường mầm non Hoa Phượng hiện tại gồm có hai điểm trường hình thành từ việc sát nhập Trường mầm non Hoa Phượng và Trường mầm non Hoa Cúc.

Các cơ sở:

1. 79A Lưu Hữu Phước, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
2. 5/18 Trần Nguyên Đán, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

Nhận xét