Trường mầm non Hoa Mai

Địa chỉ: 1058 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3625 776 - 3613 444
Email: vtu-tpvungtau-mnhoamai@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/mnhoamai

Trường mầm non Hoa Mai giảng dạy theo chương trình chuẩn toàn quốc, trong đó đảm bảo cân bằng giữa giờ học và giờ chơi căn cứ vào độ tuổi từng cấp lớp và tâm sinh lý lứa tuổi. Nội dung chương trình tập trung vào sự hoàn thiện cá nhân và các kỹ năng xã hội, cũng như là trang bị những kiến thức và khả năng về ngôn ngữ và toán học cho trẻ.

Nhận xét