Trường mầm non Bình Minh

Địa chỉ: ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3669 112

Nhận xét