Trường cao đẳng Dầu khí

Tên tiếng Anh: Petrovietnam Manpower Training College (PVMTC)
Địa chỉ: 43 Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 446 - 3838 157
Email: info@pvmtc.com.vn
Website: pvmtc.com.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này