Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 55 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 296 - 3502 404
Fax: (0254) 3711 459
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này